In control.
Eenvoudig en effectief.

Wij helpen organisaties door direct en compleet overzicht te bieden van de basis van cybersecurity.

Contact

Secquard brengt u direct inzicht in de basismaatregelen van uw cybersecurity.

Deze basismaatregelen werpen de eerste barrières op tegen cyberaanvallen, beperken schade bij een incident en maken herstel makkelijker.

Onze services


Secquard biedt inzicht in de basismaatregelen van uw cybersecurity. Logisch, want het op orde hebben van deze maatregelen vermindert de kans op een cyber incident al met zo'n 80%. Wij helpen u graag met het verkrijgen van accurate rapportages op zowel geaggregeerd als gedetailleerd niveau. Door ons te richten op hardening, patching, antivirus en autorisaties, weet u precies waar u staat. Alle rapportages zijn direct beschikbaar en worden veelal gebruikt als in-control-statement en om verantwoording af te leggen.

Meer informatie
Klik om te sluiten

System hardening

Gebruiken uw collega's veilige wachtwoorden? Zijn uw servers veilig ingesteld?

Standaard ofwel default configuraties van besturingssystemen op bijvoorbeeld servers en laptops zijn niet ontworpen met een primaire focus op veiligheid maar op maximale bruikbaarheid. Dit houdt in dat systemen met een default configuratie extreem kwetsbaar zijn en eenvoudige doelwitten vormen voor cybercriminelen.

Door het aanpassen van configuratieinstellingen, een proces dat aangeduid wordt met de term “hardening”, worden de risico’s verkleind. Het gaat daarbij onder andere om:

  • Het uitschakelen of verwijderen van overbodige functies en gebruikersaccounts.
  • Het toekennen van veilige waarden aan beveiligingsinstellingen.
  • Het wijzigen van standaard wachtwoorden op systemen.

Een systeem dat gehardend is, geeft maximale bescherming tegen cybercriminelen.

Secquard audit en rapporteert het compliance niveau van de configuratie op geconsolideerd en individueel systeemniveau. Per systeem of systeemgroep kan worden ingezoemd tot individuele securityinstellingen ofwel controls. Om een indruk te geven, Windows 2008 heeft 215 controls.

De werkelijke systeem hardening wordt standaard gerapporteerd tegen een algemeen geaccepteerde best practice. De mogelijkheid bestaat om deze te vervangen door eigen baselines of normenkaders als ISO, NEN, BIO, Ensia, CIS en NIST. De verschillende controls en resultaten worden toegelicht en voorstellen voor mitigerende maatregelen zijn opgenomen. 

Klik om te sluiten

Patching en software vulnerabilities

Zijn uw servers up-to-date? Voor welke kwetsbaarheden bent u vatbaar?

Software kan technische kwetsbaarheden bevatten. Deze kwetsbaarheden worden door cybercriminelen gebruikt om systemen aan te vallen. Softwareleveranciers proberen deze fouten zo snel mogelijk op te lossen met beveiligingsupdates, deze worden ook wel patches genoemd. Voor sommige software worden deze patches zeer frequent uitgebracht.

Om een organisatie te beschermen tegen cybercrime is het daarom van belang dat de gebruikte systemen op servers, andere computers en netwerkcomponenten altijd up-to-date zijn en dat de laatste security patches dus geïnstalleerd zijn. Maatregelen die dit moeten waarborgen zijn:

  • Policy voor tijdige installatie van softwareupdates en patches.
  • Buiten gebruik stellen en verwijderen van software waarvoor een leverancier geen support meer levert.

Secquard vergelijkt het actuele patchlevel van elk besturingsysteem met de laatste security patches van de leverancier. De informatie komt rechtstreeks van bijvoorbeeld Microsoft, Red Hat of Cisco, óf wordt bijvoorbeeld verkregen via MITRE. Indien een systeem niet volledig gepatcht is, dan wordt deze als niet compliant gerapporteerd met in de detailrapportage een overzicht van de missende security patches en daarbij behorende risico’s. De mogelijkheid bestaat om een patchpolicy van de organisatie op te nemen.

De Secquard rapportage bevat ook een overzicht per systeem van de geïnstalleerde software met versie én vergelijking met laatst beschikbare versie.

Klik om te sluiten

Autorisaties

Wie heeft welke digitale rechten in uw organisatie? Is toegang beperkt tot wat strikt noodzakelijk is?

Bepaalde gebruikers, zoals administrators, hebben bijzondere en vaak zeer uitgebreide bevoegdheden op systemen en applicaties. Een sterk verhoogd risico ontstaat zodra cybercriminelen toegang verkrijgen via dit type gebruikers. Organisaties doen er daarom goed aan om toegang tot systemen en applicaties verkleinen. De beste optie is de autorisaties van gebruikers te beperken tot wat strikt noodzakelijk is voor de uitvoer van hun taken. Daarnaast dient adequaat gemonitord te worden wie toegang heeft tot systemen en data.

Minimale maatregelen die genomen dienen te worden om een robuuste toegangscontrole te waarborgen zijn:

  • Beheer en uitgifte van gebruikersrechten moet een vastgesteld proces zijn en moet worden goedgekeurd op het hoogst mogelijke niveau binnen de organisatie.
  • Het aantal gebruikers met uitgebreide administrator rechten moet zoveel mogelijk beperkt worden. Deze rechten moeten alleen gebruikt kunnen worden voor administratieve activiteiten en geen toegang hebben tot e-mail en internet. Wachtwoorden van deze gebruikers moeten regelmatig gewijzigd worden.
  • Alle gebruikers moeten gekoppeld zijn aan een wachtwoord policy. Accounts die niet langer nodig of een bepaalde periode inactief zijn, moeten worden verwijderd.

Secquard rapporteert per active directory over de status van gebruikers en potentiële inconsistenties. Zo wordt een overzicht verstrekt van users, domain administrators, administrators en gebruikers die de laatste 30 dagen niet hebben ingelogd, geen wachtwoord hebben ingesteld, etc.

Hoe het werkt


Secquard vergelijkt de werkelijke beveiligingsstatus van een systeem met de gewenste situatie. Dit gebeurt door twee samenwerkende componenten: De scripts en de applicatie. De scripts lezen de benodigde systeeminformatie uit en sturen deze informatie naar de lokaal geïnstalleerde applicatie. De applicatie verwerkt de gegevens en genereert zowel management informatie als gedetailleerde rapportages. Secquard is beschikbaar voor alle gangbare besturingssystemen en het hele proces is non-intrusive. Hoe u onze rapportages ontvangt? Dat kiest u zelf!

Hoe het werkt

Sectoren


Bij Secquard hebben wij veel ervaring met organisaties binnen onder andere de overheid, zorg, accountancy en managed services. Wij kennen uw sectorspecifieke uitdagingen als geen ander. Door de hechte relaties met zowel onze resellers als eindgebruikers hebben wij ons product zo kunnen doorontwikkelen dat het precies aan uw wensen voldoet.

Meer informatie

Benieuwd hoe wij onze bestaande klanten helpen? Wij brengen u graag op de hoogte!

Binnenkort verschijnen hier cases van onze bestaande klanten. Wilt u hier niet op wachten? Neem even contact op.

Overheid

Onze (lokale) overheden hebben een grote verantwoordelijkheid om hun informatievoorziening veilig in te richten en te houden. Dit is complex omdat rollen en verantwoordelijkheden niet alleen divers zijn, maar ook doorlopend wijzigen. De BIO beschrijft de controls en maatregelen die minimaal nodig zijn om deze veiligheid te realiseren. Met Secquard maakt u eenvoudig inzichtelijk in hoeverre u voldoet aan de BIO.

Zorg

Door het vertrouwelijke karakter van medische data hebben zorgprofessionals een belangrijke taak aan het bewaken van deze gegevens. In dit kader heeft de zorg dan ook te maken hebben met specifieke wetgeving en beroepsregels, die vaak strenger zijn dan voor andere sectoren. Secquard maakt eenvoudig inzichtelijk in hoeverre u aan de NEN 7510 voldoet.

Accountants

De hedendaagse accountant heeft zowel in zijn controlerende als adviserende rol aandacht voor de betrouwbaarheid en de continuïteit van IT-systemen. Secquard kan worden ingezet door auditors en consultants om snel inzicht te krijgen in essentiële en daadwerkelijke technische securitymaatregelen van klanten. Hierdoor kunt u objectief oordelen, waardoor u de algehele effectiviteit én efficiëntie van audit- en adviesopdrachten positief beïnvloedt.

Managed Service Providers

Managed Service Providers (MSP’s) vormen in toenemende mate een belangrijk doelwit voor hackers en dienen steeds vaker als springplank naar het werkelijke doelwit van cybercriminelen: klanten. Door Secquard te gebruiken laat u zien dat cybersecurity uw prioriteit heeft en verlaagt u risico's voor u en uw klanten.

Welk model past het best bij u?


Secquard Enterprise werkt met jaarlijkse licenties en is geschikt voor cliënten met meerdere systemen die periodiek geanalyseerd worden.


Secquard Easy2Audit werkt met eenmalige analyses en een pay-per-use structuur. Dit model is voornamelijk geschikt voor accountants en certificerende organisaties.

secquard enterprise easy2audit tree

Over ons


Eenvoudig en effectief. Onze visie bij Secquard is dat cybersecurity helemaal niet ingewikkeld hoeft te zijn, zolang je maar begint bij de basis. De basisprincipes voor cybersecurity zijn de digitale dijken van een onderneming; deze dijken beschermen tegen cyberincidenten. Wanneer de basisprincipes worden toegepast wordt de kans op een cyberincident met 80% verkleind, de eerste barrières tegen cyberaanvallen zijn nu dus opgeworpen. Wanneer zich toch een incident voordoet, zorgen de basismaatregelen er daarnaast voor dat schade beperkt blijft en herstel van systemen vele malen eenvoudiger is.

Meer informatie

Interesse?


Secquard is een efficiënte applicatie die u in controle brengt door inzicht te bieden in de basismaatregelen van uw cybersecurity. Deze basismaatregelen werpen de eerste barrières op tegen cyberaanvallen, beperken schade bij een incident en maken herstel makkelijker.

Dit voorkomt vervelende en stressvolle situaties en werkt kostenbesparend. Door de accurate inzichten vormt u daarnaast betere besluiten.

Om uzelf te overtuigen van het gemak en de effectiviteit biedt Secquard een gratis demonstratie aan.

Partner up


Onze organisatie groeit hard! Momenteel werken wij onder andere samen met KPN Security. Verder staan wij open voor samenwerking met resellers op zowel de Nederlandse als de internationale markt.

Neem contact met ons op om de mogelijkheden tot samenwerking te verkennen.

Please reach out to us

Mail or Phone