In control.
Eenvoudig en effectief.

Direct en compleet overzicht van de basis van uw cybersecurity.

Contact

Secquard brengt u direct inzicht in de basismaatregelen van uw cybersecurity.

Deze basismaatregelen werpen de eerste barrières op tegen cyberaanvallen, beperken schade bij een incident en maken herstel makkelijker.

Onze services


Secquard biedt inzicht in de basismaatregelen van uw cybersecurity. Logisch, want het op orde hebben van deze maatregelen vermindert de kans op een cyber incident al met zo'n 80%. Wij helpen u graag met het verkrijgen van accurate rapportages op zowel geaggregeerd als gedetailleerd niveau. Door ons te richten op hardening, patching, antivirus en autorisaties, weet u precies waar u staat. Alle rapportages zijn direct beschikbaar en worden veelal gebruikt als in-control-statement en om verantwoording af te leggen.

Meer informatie
Klik om te sluiten

Patching & Vulnerabilities

Zijn uw servers up-to-date? Voor welke kwetsbaarheden bent u vatbaar?

Software kan technische kwetsbaarheden bevatten. Deze kwetsbaarheden worden door cybercriminelen gebruikt om systemen aan te vallen. Softwareleveranciers proberen deze fouten zo snel mogelijk op te lossen met beveiligingsupdates, deze worden ook wel patches genoemd. Voor sommige software worden deze patches zeer frequent uitgebracht.

Om een organisatie te beschermen tegen cybercrime is het daarom van belang dat de gebruikte systemen op servers, andere computers en netwerkcomponenten altijd up-to-date zijn en dat de laatste security patches dus geïnstalleerd zijn. Maatregelen die dit moeten waarborgen zijn:

  • Policy voor tijdige installatie van softwareupdates en patches.
  • Buiten gebruik stellen en verwijderen van software waarvoor een leverancier geen support meer levert.

Secquard vergelijkt het actuele patchlevel van elk besturingsysteem met de laatste security patches van de leverancier. De informatie komt rechtstreeks van bijvoorbeeld Microsoft, Red Hat of Cisco, óf wordt bijvoorbeeld verkregen via MITRE. Indien een systeem niet volledig gepatcht is, dan wordt deze als niet compliant gerapporteerd met in de detailrapportage een overzicht van de missende security patches en daarbij behorende risico’s. De mogelijkheid bestaat om een patchpolicy van de organisatie op te nemen.

De Secquard rapportage bevat ook een overzicht per systeem van de geïnstalleerde software met versie én vergelijking met laatst beschikbare versie.

Klik om te sluiten

Autorisaties

Wie heeft welke digitale rechten in uw organisatie? Is toegang beperkt tot wat strikt noodzakelijk is?

Bepaalde gebruikers, zoals administrators, hebben bijzondere en vaak zeer uitgebreide bevoegdheden op systemen en applicaties. Een sterk verhoogd risico ontstaat zodra cybercriminelen toegang verkrijgen via dit type gebruikers. Organisaties doen er daarom goed aan om toegang tot systemen en applicaties verkleinen. De beste optie is de autorisaties van gebruikers te beperken tot wat strikt noodzakelijk is voor de uitvoer van hun taken. Daarnaast dient adequaat gemonitord te worden wie toegang heeft tot systemen en data.

Minimale maatregelen die genomen dienen te worden om een robuuste toegangscontrole te waarborgen zijn:

  • Beheer en uitgifte van gebruikersrechten moet een vastgesteld proces zijn en moet worden goedgekeurd op het hoogst mogelijke niveau binnen de organisatie.
  • Het aantal gebruikers met uitgebreide administrator rechten moet zoveel mogelijk beperkt worden. Deze rechten moeten alleen gebruikt kunnen worden voor administratieve activiteiten en geen toegang hebben tot e-mail en internet. Wachtwoorden van deze gebruikers moeten regelmatig gewijzigd worden.
  • Alle gebruikers moeten gekoppeld zijn aan een wachtwoord policy. Accounts die niet langer nodig of een bepaalde periode inactief zijn, moeten worden verwijderd.

Secquard rapporteert per active directory over de status van gebruikers en potentiële inconsistenties. Zo wordt een overzicht verstrekt van users, domain administrators, administrators en gebruikers die de laatste 30 dagen niet hebben ingelogd, geen wachtwoord hebben ingesteld, etc.

Hoe het werkt


Secquard vergelijkt de werkelijke beveiligingsstatus van een systeem met de gewenste situatie. Dit gebeurt door twee samenwerkende componenten: De scripts en de applicatie. De scripts lezen de benodigde systeeminformatie uit en sturen deze informatie naar de lokaal geïnstalleerde applicatie. De applicatie verwerkt de gegevens en genereert zowel management informatie als gedetailleerde rapportages. Secquard is beschikbaar voor alle gangbare besturingssystemen en het hele proces is non-intrusive. Hoe u onze rapportages ontvangt? Dat kiest u zelf!

Hoe het werkt

Sectoren


Bij Secquard hebben wij veel ervaring met organisaties binnen onder andere de overheid, zorg, accountancy en managed services. Wij kennen uw sectorspecifieke uitdagingen als geen ander. Door de hechte relaties met zowel onze resellers als eindgebruikers hebben wij ons product zo kunnen doorontwikkelen dat het precies aan uw wensen voldoet.

Meer informatie

Over ons


Eenvoudig en effectief. Onze visie bij Secquard is dat cybersecurity helemaal niet ingewikkeld hoeft te zijn, zolang je maar begint bij de basis. De basisprincipes voor cybersecurity zijn de digitale dijken van een onderneming; deze dijken beschermen tegen cyberincidenten. Wanneer de basisprincipes worden toegepast wordt de kans op een cyberincident met 80% verkleind, de eerste barrières tegen cyberaanvallen zijn nu dus opgeworpen. Wanneer zich toch een incident voordoet, zorgen de basismaatregelen er daarnaast voor dat schade beperkt blijft en herstel van systemen vele malen eenvoudiger is.

Meer informatie

Interesse?


Secquard is een efficiënte applicatie die u in controle brengt door inzicht te bieden in de basismaatregelen van uw cybersecurity. Deze basismaatregelen werpen de eerste barrières op tegen cyberaanvallen, beperken schade bij een incident en maken herstel makkelijker.

Dit voorkomt vervelende en stressvolle situaties en werkt kostenbesparend. Door de accurate inzichten vormt u daarnaast betere besluiten.

Om uzelf te overtuigen van het gemak en de effectiviteit biedt Secquard een gratis demonstratie aan.

Partner up


Onze organisatie groeit hard! Momenteel werken wij onder andere samen met KPN Security. Verder staan wij open voor samenwerking met resellers op zowel de Nederlandse als de internationale markt.

Neem contact met ons op om de mogelijkheden tot samenwerking te verkennen.

secquard partners.png

Secquard werkt samen met verschillende publieke en private partijen om de cyberveiligheid van Nederland, én daarbuiten te verhogen.

Neem contact met ons op!


Wij zoeken graag samen uit hoe Secquard u het best kan ondersteunen. Neemt u even contact met ons op? Dan gaan we zo snel mogelijk aan de slag!

Contact