Sectoren

Secquard heeft ervaring met uw sector

Bij Secquard hebben wij veel ervaring met organisaties binnen onder andere de overheid, zorg, accountancy en managed services. Wij kennen uw sectorspecifieke uitdagingen als geen ander. Door de hechte relaties met zowel onze resellers als eindgebruikers hebben wij ons product zo kunnen doorontwikkelen dat het precies aan uw wensen voldoet.

Geïnteresseerd? Lees hieronder verder, óf maak direct een afspraak om uw mogelijkheden te verkennen.

Overheid

Onze (lokale) overheden hebben een grote verantwoordelijkheid om hun informatievoorziening veilig in te richten en zo te houden. Dit is complex omdat rollen en verantwoordelijkheden niet alleen divers zijn, maar ook doorlopend wijzigen. De BIO beschrijft de controls en maatregelen die minimaal nodig zijn om deze veiligheid te realiseren. Met Secquard maakt u eenvoudig inzichtelijk in hoeverre u voldoet aan de BIO.

Zorg

Het vertrouwelijke karakter van medische data zorgt ervoor dat zorgprofessionals een belangrijke taak hebben aan het bewaken van deze gegevens. In dit kader hebben zorgprofessionals dan ook te maken hebben met specifieke wetgeving en beroepsregels, die vaak strenger zijn dan voor minder gevoelige data.

Accountants

De hedendaagse accountant heeft zowel in zijn controlerende als adviserende rol aandacht voor de betrouwbaarheid en de continuïteit van ICT-systemen. Secquard kan worden ingezet door auditors en consultants om snel inzicht te krijgen in essentiële en daadwerkelijke technische IT-securitymaatregelen van klanten. Hierdoor wordt de afhankelijkheid van subjectieve antwoorden op controlevragen significant verlaagd en de algehele effectiviteit én efficiëntie van audit- en adviesopdrachten positief beïnvloed.

Managed Service Providers.

Managed serviceproviders (MSP’s) vormen in toenemende mate een belangrijk doelwit voor hackers. Cyberaanvallen op MSP’s zijn de afgelopen tijd dan ook fors toegenomen. MSP’s kunnen als springplank dienen naar het werkelijke doelwit van cybercriminelen: Eén van hun klanten. Als hackers toegang hebben tot deze systemen kunnen zij via die weg toegang verkrijgen tot systemen van klanten of leveranciers.

Overheid


Onze (lokale) overheden hebben een grote verantwoordelijkheid om hun informatievoorziening veilig in te richten en zo te houden. Dit is complex omdat rollen en verantwoordelijkheden niet alleen divers zijn, maar ook doorlopend wijzigen. Daarnaast zijn vrijwel alle vitale processen en systemen deels of volledig gedigitaliseerd.

De baseline informatiebeveiliging overheid (BIO) beschrijft de controls en maatregelen die minimaal nodig zijn om deze veiligheid te realiseren. Aan de kern van de BIO liggen dezelfde basisprincipes als waar Secquard zich op richt: Hardening, patching, antivirus en autorisatie. Door deze zaken op orde te hebben kan vertrouwelijke informatie van burgers dagelijks veilig verwerkt worden.

Secquard maakt eenvoudig inzichtelijk in hoeverre u deze basismaatregelen op orde heeft en of u voldoet aan de BIO. Zo kunt u aantonen dat u in control bent, of er direct voor zorgen dat u zo snel mogelijk in deze positie komt.

Helaas gebeurt het nog regelmatig dat overheden de basismaatregelen niet onder controle hebben. De casus van gemeente Lochem illustreert dit goed. Deze gemeente bracht in 2019 naar buiten dat er een cyberincident had plaatsgevonden. Forensisch onderzoek heeft aangetoond dat dit incident voorkomen had kunnen worden door tijdig te patchen, en systemen beter te hardenen. De kosten voor het oplossen van deze aanval bedroegen rond de €200.000. Met Secquard had een cyberincident als dat van de gemeente Lochem voorkomen kunnen worden.

Secquard maakt in één oogopslag inzichtelijk of de basisprincipes goed zijn geïmplementeerd en waar binnen de organisatie het netwerk kwetsbaar is voor verstoring, manipulatie of ongeoorloofde toegang van derden.

Zorg


Door het vertrouwelijke karakter van medische data hebben zorgprofessionals een belangrijke taak aan het bewaken van deze gegevens. In dit kader heeft de zorg dan ook te maken met specifieke wetgeving en beroepsregels, die vaak strenger zijn dan voor andere sectoren.

De hoeveelheid en het gebruik van zorgdata nemen exponentieel toe en informatiesystemen worden steeds complexer. Vrijwel alle (vitale) processen en systemen binnen de zorg zijn deels of volledig gedigitaliseerd, zorgaanbieders wisselen data uit en patiënten gebruiken steeds vaker apps om persoonlijke data op te slaan en in te zien.

Om aan de toegenomen vraag naar informatie te voldoen, wordt steeds vaker gebruik gemaakt van slimme, onderling verbonden medische apparaten zoals scanners, meetapparatuur, laboratorium-apparaten en andere technologie. Dit maakt de zorg sector kwetsbaar voor cyberincidenten.

De basisprincipes voor informatiebeveiliging vormen een zeer effectieve en eenvoudige manier om uw organisatie, ongeacht grootte, te beschermen tegen de meest voorkomende cyberaanvallen. In de NEN 7510 zijn deze basisprincipes opgenomen.

Secquard helpt u door eenvoudig en snel inzicht te bieden in de basismaatregelen van uw cybersecurity. Zo ziet u bijvoorbeeld in één oogopslag in hoeverre u voldoet aan de NEN 7510, en waar binnen de organisatie het netwerk kwetsbaar is voor verstoring, manipulatie of ongeoorloofde toegang van derden.

Accountancy


ICT maakt bedrijfsprocessen steeds effectiever en efficiënter, maar we worden er ook steeds afhankelijker van. Daarom is het belangrijk dat we zeker zijn van de veiligheid van onze systemen: Niet alleen om de continuïteit en kwaliteit van vitale bedrijfsprocessen te realiseren, maar ook steeds meer vanwege de hoge eisen die worden gesteld aan transparantie, governance (degelijk ondernemingsbestuur) en compliance (voldoen aan wet- en regelgeving).

Voor steeds meer organisaties is cyber security dan ook een cruciaal onderdeel van het audit plan. Dit onderstreept de noodzaak voor auditors om cybersecurityprocessen, -beleid en -tools te auditen. Zo kunnen we er zeker van zijn dat juiste en toereikende controls zijn ingebouwd.

De hedendaagse accountant heeft zowel in zijn controlerende als adviserende rol aandacht voor de betrouwbaarheid en de continuïteit van ICT-systemen. Secquard wordt door auditors en consultants ingezet om snel inzicht te krijgen in essentiële en daadwerkelijke technische IT-securitymaatregelen van klanten.

Met Secquard verhoogt u de objectiviteit, algehele effectiviteit én efficiëntie van uw audit- en adviesopdrachten.

Managed Service Providers


Managed serviceproviders (MSP’s) vormen in toenemende mate een belangrijk doelwit voor hackers. Zij kunnen als springplank dienen en ongewild toegang faciliteren tot systemen van klanten of leveranciers. Als MSP’s aantoonbaar in control zijn van hun cyber security, dan levert dit een kwalitatief competitief voordeel op. Ook blijkt dat veel klanten bereid zijn om aan een provider minstens 20 procent meer te betalen als hun cybersecurity op orde is.

Steeds meer MSP’s nemen cybersecurity op in hun aanbod. Logisch, want naast dat zij zelf in toenemende mate belangrijke doelwitten vormen voor hackers, neemt de vraag naar betere cybersecurity onder hun klanten sterk toe. Het niet leveren van cybersecurityproducten kan ervoor zorgen dat een klant kiest voor de concurrent.

Secquard helpt MSP’s op meerdere manieren. Ten eerste bieden wij een eenvoudige en snelle methode om uw klanten aan te tonen dat hun cybersecurity op orde is. Daarnaast wordt onze oplossing, omdat deze eenvoudig en betaalbaar is, veel gebruikt om de beginsituatie van klanten rondom de basismaatregelen van cybersecurity in kaart te brengen. Met onze rapportage ziet u in één oogopslag of er aan de basismaatregelen is voldaan. Dit rapport wordt dan gebruikt om klanten te adviseren over vervolgstappen die genomen dienen te worden om de beveiliging te optimaliseren. Daarna wordt Secquard vaak periodiek ingezet om te controleren of alle veiligheidsinstellingen nog toereikend zijn.

Kortom, Secquard is een eenvoudige manier om u te onderscheiden in een markt die voornamelijk concurreert op prijs.

Op dit moment breiden wij ons partnernetwerk in MSP's actief uit. Neem even contact op voor meer informatie! Of lees verder op secquard.com/MSP