Sectoren

Secquard heeft ervaring met overheidsorganisaties

Bij Secquard hebben wij veel ervaring met organisaties binnen de overheid. Wij kennen uw sectorspecifieke uitdagingen als geen ander. Door de hechte relaties met zowel onze resellers als eindgebruikers hebben wij ons product zo kunnen doorontwikkelen dat het precies aan uw wensen voldoet.

Geïnteresseerd? Lees hieronder verder, óf maak direct een afspraak om uw mogelijkheden te verkennen.

Overheid


Onze (lokale) overheden hebben een grote verantwoordelijkheid om hun informatievoorziening veilig in te richten en zo te houden. Dit is complex omdat rollen en verantwoordelijkheden niet alleen divers zijn, maar ook doorlopend wijzigen. Daarnaast zijn vrijwel alle vitale processen en systemen deels of volledig gedigitaliseerd.

De baseline informatiebeveiliging overheid (BIO) beschrijft de controls en maatregelen die minimaal nodig zijn om deze veiligheid te realiseren. Aan de kern van de BIO liggen dezelfde basisprincipes als waar Secquard zich op richt: Hardening, patching, antivirus en autorisatie. Door deze zaken op orde te hebben kan vertrouwelijke informatie van burgers dagelijks veilig verwerkt worden.

Secquard maakt eenvoudig inzichtelijk in hoeverre u deze basismaatregelen op orde heeft en of u voldoet aan de BIO. Zo kunt u aantonen dat u in control bent, of er direct voor zorgen dat u zo snel mogelijk in deze positie komt.

Helaas gebeurt het nog regelmatig dat overheden de basismaatregelen niet onder controle hebben. De casus van gemeente Lochem illustreert dit goed. Deze gemeente bracht in 2019 naar buiten dat er een cyberincident had plaatsgevonden. Forensisch onderzoek heeft aangetoond dat dit incident voorkomen had kunnen worden door tijdig te patchen, en systemen beter te hardenen. De kosten voor het oplossen van deze aanval bedroegen rond de €200.000. Met Secquard had een cyberincident als dat van de gemeente Lochem voorkomen kunnen worden.

Secquard maakt in één oogopslag inzichtelijk of de basisprincipes goed zijn geïmplementeerd en waar binnen de organisatie het netwerk kwetsbaar is voor verstoring, manipulatie of ongeoorloofde toegang van derden.