Services

Secquard brengt u inzicht in de basismaatregelen van uw cybersecurity.

Deze basismaatregelen werpen de eerste barrières op tegen cyberaanvallen, beperken schade bij een incident en maken herstel makkelijker.

Onze diensten


In het huidige IT landschap is het steeds moeilijker om volledig overzicht te hebben. Dit geldt zowel voor de te nemen cybersecurity maatregelen als het aantoonbaar voldoen aan wet- en regelgeving.

Secquard is dé tool waarmee u deze uitdaging effectief en efficient aan kunt. Wij brengen het inspanningsniveau en de complexiteit van ‘enorme uitdaging’ naar ‘fluitje van een cent’.

Secquard voert automatisch onafhankelijke cybersecurity audits uit. De rapportage bestaat uit grafische samenvattingen en gedetailleerde rapportages en geven inzicht in compliance niveau, risico’s en mitigerende aanbevelingen. Zo biedt Secquard voordelen voor verschillende rollen binnen organisaties zoals IT-beheerders en medewerkers, managers, controllers en accountants.

De Secquard rapportage richt zich op de basismaatregelen voor cybersecurity en bevat trendanalyses.

Klik om te sluiten

Patching en software vulnerabilities

Software kan technische kwetsbaarheden bevatten. Deze kwetsbaarheden worden door cybercriminelen gebruikt om systemen aan te vallen. Softwareleveranciers proberen deze fouten zo snel mogelijk op te lossen met beveiligingsupdates, deze worden ook wel patches genoemd. Voor sommige software worden deze patches zeer frequent uitgebracht.

Om een organisatie te beschermen tegen cybercrime is het daarom van belang dat de gebruikte systemen op servers, andere computers en netwerkcomponenten altijd up-to-date zijn en dat de laatste security patches dus geïnstalleerd zijn. Maatregelen die dit moeten waarborgen zijn:

  • Policy voor tijdige installatie van softwareupdates en patches.
  • Buiten gebruik stellen en verwijderen van software waarvoor een leverancier geen support meer levert.

Secquard vergelijkt het actuele patchlevel van elk besturingsysteem met de laatste security patches van de leverancier. De informatie komt rechtstreeks van bijvoorbeeld Microsoft, Red Hat of Cisco, óf wordt bijvoorbeeld verkregen via MITRE. Indien een systeem niet volledig gepatcht is, dan wordt deze als niet compliant gerapporteerd met in de detailrapportage een overzicht van de missende security patches en daarbij behorende risico’s. De mogelijkheid bestaat om een patchpolicy van de organisatie op te nemen.

De Secquard rapportage bevat ook een overzicht per systeem van de geïnstalleerde software met versie én vergelijking met laatst beschikbare versie.

Klik om te sluiten

Autorisaties

Bepaalde gebruikers, zoals administrators, hebben bijzondere en vaak zeer uitgebreide bevoegdheden op systemen en applicaties. Een sterk verhoogd risico ontstaat zodra cybercriminelen toegang verkrijgen via dit type gebruikers. Organisaties doen er daarom goed aan om toegang tot systemen en applicaties verkleinen. De beste optie is de autorisaties van gebruikers te beperken tot wat strikt noodzakelijk is voor de uitvoer van hun taken. Daarnaast dient adequaat gemonitord te worden wie toegang heeft tot systemen en data.

Minimale maatregelen die genomen dienen te worden om een robuuste toegangscontrole te waarborgen zijn:

  • Beheer en uitgifte van gebruikersrechten moet een vastgesteld proces zijn en moet worden goedgekeurd op het hoogst mogelijke niveau binnen de organisatie.
  • Het aantal gebruikers met uitgebreide administrator rechten moet zoveel mogelijk beperkt worden. Deze rechten moeten alleen gebruikt kunnen worden voor administratieve activiteiten en geen toegang hebben tot e-mail en internet. Wachtwoorden van deze gebruikers moeten regelmatig gewijzigd worden.
  • Alle gebruikers moeten gekoppeld zijn aan een wachtwoord policy. Accounts die niet langer nodig of een bepaalde periode inactief zijn, moeten worden verwijderd.

Secquard rapporteert per active directory over de status van gebruikers en potentiële inconsistenties. Zo wordt een overzicht verstrekt van users, domain administrators, administrators en gebruikers die de laatste 30 dagen niet hebben ingelogd, geen wachtwoord hebben ingesteld, etc.