Accountants en auditors

IT-audits in minuten

Ook voor accountants IT-audits zijn steeds belangrijker, maar deze kunnen veel tijd en kennis vergen.

Secquard helpt! Oók zonder expertise op gebied van cybersecurity toont u in enkele minuten waar de grootste risico's liggen.

Maak snel een afspraak om uw mogelijkheden te verkennen.

Accountants


ICT maakt bedrijfsprocessen steeds effectiever en efficiënter, maar we worden er ook steeds afhankelijker van. Daarom is het belangrijk dat we zeker zijn van de veiligheid van onze systemen: Niet alleen om de continuïteit en kwaliteit van vitale bedrijfsprocessen te waarborgen, maar ook steeds meer vanwege de hoge eisen die worden gesteld aan transparantie, governance (degelijk ondernemingsbestuur) en compliance (voldoen aan wet- en regelgeving).

Voor steeds meer organisaties is cyber security dan ook een cruciaal onderdeel van het audit plan. Dit onderstreept de noodzaak voor auditors om cybersecurityprocessen, -beleid en -tools te auditen. Zo kunnen we er zeker van zijn dat juiste en toereikende controls zijn ingebouwd.

De hedendaagse accountant heeft zowel in zijn controlerende als adviserende rol aandacht voor de betrouwbaarheid en de continuïteit van ICT-systemen. Secquard wordt door auditors en consultants ingezet om snel inzicht te krijgen in essentiële en daadwerkelijke technische IT-securitymaatregelen van klanten.

Met Secquard verhoogt u de objectiviteit, algehele effectiviteit én efficiëntie van uw audit- en adviesopdrachten.